Information

Produse noi

Termeni și condiții :

Termenii și condițiile Standarde de vânzare EVSHOP

CUMPĂRĂTORUL prin PREZENTA RECUNOAŞTE CĂ a CITIT ŞI este de ACORD CU

URMĂTOARII TERMENI SI CONDITII ("TERMENII" și, colectiv cu orice alt document la

care se face referire în acest document, "Acord"). Acceptarea cumpărătorului va fi limitată la

termenii acestui acord. Adăugirile sau modificările nu sunt vor fi valabile, cu excepţia cazului în

care este în mod expres şi reciproc convenit în scris. Termenul "Vânzător" astfel cum este utilizat

în acest document se referă la EVSHOP. Termenul "Produs" astfel cum este utilizat în acest

document se referă la elementul sau elementele enumerate în factura de vânzare însoţitoare.

1. TERMENII DIN ACEST ACORD SUNT EXCLUSIVI şi nici una dintre dispozițiile sale nu

poate fi adăugată, modificată, înlocuită fără a se folosi oricare dintre termenii care pot apărea

acum sau în viitor pe comenzile de cumpărare, aprecieri sau alte forme. Plata cumpărătorului sau

alte acceptări de produse sau alte oferta de performanţă de către cumpărător, inclusiv acceptarea

sau semnarea de facturi sau comenzile vânzătorului, se iau cu acordul să cumpărătorului şi

acceptarea termenilor de aici. Livrarea vânzătorului sau livrarea de bunuri sau alte oferte de

performanţă ale vânzătorului nu sunt considerate consimţite de către vânzător şi acceptarea de a

oricăror termeni, inclusiv toate clauzele cuprinse pe orice documentatie a cumpărătorului, cum ar

fi comenzile de cumpărare, care au intenţia de a Adauga, modifica, înlocui sau modifica termenii

prezentului contract. VÂNZAREA DE ORICE PRODUS LEGATĂ DE ACEASTĂ COTAȚIE

ESTE ÎN MOD EXPRES LIMITATĂ LA TERMENII PREZENTULUI CONTRACT ŞI ORICE

TERMENI DIFERIȚI SAU SUPLIMENTARĂ SUNT INTERZIȘI FĂRĂ O NOTIFICARE

PREALABILĂ A VÂNZĂTORULUI.

2. In nici un caz vânzătorul nu este răspunzător, în contract sau prejudiciu, inclusiv neglijenţă şi

răspundere strictă, pentru orice daune, inclusiv daune directe, speciale, punitive, indirecte,

accidentale sau consecutive de orice fel sau de caracter, inclusiv, fără limitare, pierderi de

utilizare productivă instalații sau echipamente, pierderi de venituri sau profituri sau pierderi

legate de achiziţii sau contracte.

3. DESPĂGUBIREA: Cumpărătorul este de acord pentru a despăgubi, apăra şi a nu-i face rău

vânzătorului, angajaţilor, directorilor, de şi împotriva tuturor cererilor, pierderilor, pasivelor,

obligaţiilor, cererilor, costurilor şi cheltuielilor, inclusiv, dar nu limitat la, toate hotărârile,

sumele plătite în decontare, taxe cu avocatul şi cheltuieli de judecată suportate ca rezultat al sau

cu privire la (i) manipularea sau orice altă utilizare a produsului de către cumpărător sau la

oricare dintre reprezentanţii săi , sau (ii) o încalcă oricare din termenii prezentului acord de

cumpărător sau a angajaţilor, reprezentanţi, agenţi sau contractori (iii) neglijenţă sau abateri în

temeiul prezentului acord.

4. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ: Nicio licenţă sau drept nu se acordă de către vânzător

la cumpărător, direct sau indirect, sub orice patent, marca, secret comercial sau alte drepturi de

proprietate intelectuală. Pentru evitarea dubiilor, vânzătorul îşi păstrează proprietate exclusivă,

de regulă, titlu şi interes în întreaga lume, în toate proprietățile intelectuale referitoare la produsul

cumpărat de către cumpărător. Cumpărătorul şi vânzătorul își păstrează toate drepturile în

mărcile şi denumirile lor comerciale. Cumpărătorul este de acord să nu copieze, modifice,

reverse engineer, sau să încerce de a obţine compoziţia care stau la baza informaţiilor, structurii

sau ideii de produs şi trebuie să nu elimine supratipărire, să strice sau să schimbe orice notificare

de confidenţialitate, de autor, marcă, logo-ul, legenda sau altor notificări de proprietate cu privire

la aceasta.

5. INFORMAŢIILE CONFIDENŢIALE: Cumpărătorul trebuie să păstreze strict confidenţiale

toate informaţiile furnizate de cumpărător privind sau legate de mărfurile vânzătorului (inclusiv

Produsul), metode de fabricare, personalul, clienţii şi furnizorii. Cumpărătorul nu va folosi

oricare dintre aceste informaţii în alte scopuri decât executarea obligaţiilor sale în temeiul

prezentului acord. În cazul în care părţile au executat un contract de confidenţialitate şi un acord

de Non-divulgare, acest acord este introdus prin trimitere aici şi se reglementează schimbul de

informații confidențiale între părţile de mai jos. În cazul unui conflict între aceşti termeni şi

contractul de confidențialitate şi acordul de Non-divulgare între părţi, Contractul de

Confidenţialitate şi Acordul de Non-divulgare vor fi revizuite.

6. Lege: Legea nr. 365/2002

7. Întregul acord; Omologii; Separabilitate; Modificări; Renunţare: Aceşti termeni şi condiţii,

împreună cu o oferta de anexat la prezenta decizie, constituie întregul acord ("contractul") dintre

părți la prezentul regulament cu privire la aspectele reglementate în acest document şi înlocuieşte

toate acordurile sau înţelegerile dintre părţi, scrise sau verbale, cu privire la chestiunile abordate

în acest document. Orice prevedere a prezentului acord care este neaplicabilă în orice jurisdicţie

cu privire la o astfel de jurisdicţie, va fi ineficientă în măsura în care astfel de interdicții sau

inopozabilitatea fără a invalida restul prevederilor din prezenta directivă; şi orice astfel de

interdicție sau inopozabilitatea în orice jurisdicţie nu va invalida sau face inaplicabilă o astfel de

dispoziţie în orice altă jurisdicţie; cu condiţia, totuşi, că în măsura în care dispozițiile unei astfel

de legi aplicabile se pot renunţa, acestea sunt prin prezenta derogate de către părţi. Pentru a fi

eficient, orice modificare, renunţare sau consimţământul trebuie să fie în scris şi semnat de către

un ofiţer autorizat al părții care execută renunţarea sau acordul. Eşecul oricărei părţi a pune în

aplicare oricare dintre prevederile prezentului acord nu se interpretează ca o renuntare la astfel de

dispoziții și nu aduce atingere dreptului de această parte după aceea de a pune în aplicare orice

prevedere a prezentului acord în conformitate cu mandatul său.

8. Informații despre plată

Plata trebuie efectuată înainte ca orice produs sa fie expediat cu excepţia cazului în care termeni

pre-autorizati au fost stabiliți reciproc. Metodele de plată acceptate includ card de credit sau

ordin de plată (obligatoriu pentru toţi clienţii internaţionali). Pentru a procesa comanda dvs,

EVSHOP va avea acces la adresa, e-mail şi numărul dvs. de telefon. Aceste informaţii pot fi

7

utilizate în legătură cu comanda dvs. , dar nu vor fi folosite pentru a furniza mesaje comerciale

nesolicitate.

EVSHOP isi rezerva dreptul de a fixa o taxă pentru plăţile efectuate cu întârziere. Condiţiile

creditului sunt de obicei specificate în tarifele clientului, contractele de transport sau în alte

documente.

EVSHOP îşi rezervă dreptul de a refuza vânzarea de produse sau servicii la discreţia lor.

9. Politica de retur:

Toate piesele comercializate de EVSHOP sunt acoperite de garanţia producătorului pieselor

originale şi politicilor. EVSHOP trebuie să fi contactat înaintea oricărui produs nedorit care va fi

returnat. Orice produs primit defect în termen de 10 zile lucrătoare de la sosirea produsului va fi

eligibil pentru un schimb de produs sau o rambursare completă. Schimbul sau restituirea banilor

vor fi eliberate clientului după verificarea de către un tehnician EVSHOP că produsul este defect

din cauza unei erori de producător. Expedierea retur va fi plătită de client. Orice produs returnat

din motive care nu țin de defecțiuni trebuie să fie returnate în ambalajul de fabrică original.

Orice produs returnat marcat în orice fel sau deteriorat nu va fi eligibil pentru o restituire şi vor fi

returnate la cumpărător.

 Produsele returnate trebuie sa fie insotite de certificatul de garantie in original si

documentul de vanzare in original.

 Produsele vor fi returnate fara deteriorari, urme de uzura, zgarieturi, lovituri.

 Nu se accepta la retur bateriile care au fost montate pe autoturism, care prezinta urme de

de strangere a bornelor.

 Returnarea produselor se va face pe cheltuiala clientului, in termen de 10 zile

lucratoare de cand au fost cumpărate produsele..

 ARENY ENERGIE ALTERNATIVA va returna contravaloarea produselor in cel mult 30

de zile de la notificare.

10. Politica de transport:

Produsele se expediază prin Cargus (în România) şi TNT (international). Produsele sunt

expediate în general în aceeaşi zi. Expediem și international. Vă rugăm să contactaţi EVSHOP

pentru mai multe informaţii sau pentru a obtine o estimare a transportului.  

11. Vama şi taxele:

Beneficiarul este responsabil pentru asigurarea ca produsul pot fi importat în mod legal în ţara de

destinaţie. Beneficiarul este importatorul şi trebuie să respecte toate legile şi reglementările din

ţara de destinaţie. Comenzile expediate în afara Europei pot fi supuse unor taxe de import, taxe

vamale şi taxele percepute de către ţara de destinaţie. Valoarea de vânzare a produsului va fi

valoarea supusă oricăror taxe vamale, taxe sau impozite. Beneficiarul unui transport internaţional

poat fi supus unor astfel de taxe de import, taxele vamale şi taxele, care sunt percepute odată ce

comanda ajunge în țara destinatarului. Costurile suplimentare pentru vămuire trebuie suportate

de către beneficiar; EVSHOP are nici un control asupra acestor taxe şi nu poate prezice care vor

fi. Politicile vamale variază pe scară largă de la ţară la ţară; ar trebui să contactaţi oficiul de vamă

locală pentru mai multe informaţii. Atunci când procedurile de vămuire sunt necesare, se pot

cauza întârzieri dincolo de estimările noastre originale de livrare.  

12. Limitări:

Pentru produsele expediate internaţional, vă rugăm să reţineţi că oricare garantie a

producatorului poate sa nu fie valabilă; opţiuni de service ale producătorului pot să nu fie

disponibile; manuale ale produsului, instructiuni si avertizari de siguranta se poate să nu fie în

limba ţarii de destinaţie; produsele (şi materiale de însoţire) pot să nu fie concepute în

conformitate cu standardele ţarii de destinatie, specificațiile și cerințele de etichetare; şi produse

pot să nu fie conforme cu tensiune țării destinatie si alte standarde electrice (necesitând utilizarea

unui adaptor sau convertor, dacă este cazul). Sunteţi responsabil de asigurarea că produsul poat fi

importat în mod legal în ţara de destinaţie. Atunci când comandați de la EVSHOP.eu,

destinatarul este importatorul şi trebuie să respecte toate legile şi reglementările ţarii de

destinaţie.

13. Confidenţialitate:

Confidentialitatea datelor dumneavoastra este importanta pentru noi, şi ştim că vă pasă despre

modul în care informaţiile despre comanda dumneavoastra sunt utilizate şi partajate. Am dori ca

clienţii noştri internaționali şi produsele clienților expediate internațional să fie conştienţi că

transporturile transfrontaliere sunt supuse deschiderii şi inspecției controlului vamal și/sau

autorităților poștale. De asemenea, putem oferii anumite comenzi, transport şi informaţii despre

produs, cum ar fi titlurile, transportatorilor noastri internaţionali sau, şi astfel de informaţii pot fi

comunicate de către transportatori vămii și/sau autorităților poștale în scopul de a facilita

vămuirea şi în conformitate cu legile locale. În cazul în care comanda este un cadou, pachetul

este marcat "Cadou", dar costul produsului rămâne declarat pe formularul vamal. Autoritățile

vamale solicită valoarea produsului cadou să fie declarată direct pe ambalaj.